You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 1 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 1 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 1 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 1 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Start Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Ito ay isang sangay ng linggwistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian o istruktura ng salita.

A. Ortograpiya

B. Morpolohiya

C. Semantika

D. Sintaks

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

2. “Lumilindol.” Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa?

A. Temporal

B. Eksistensyal

C. Penomenal

D. Modal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

3. Ibigay ang panlapi na ginamit sa mga sumusunod na salita: kaligayahan, pagmamahalan, pagkatiwalaan.

A. hulapi

B. tambalan

C. kabilaan

D. laguhan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

4. Anong bantas ang siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping “ika” at “tambilang”?

A. tuldok

B. panaklong

C. kuwit

D. gitling

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

5. Ayon kay Gleason, ang wika ay pinagkakasunduan ng isang lahi at kaya naman ay naunawaan ng lahat ng kasapi ng lahi.

A. masistema

B. dinamiko

C. likas

D. arbitraryo

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

6. Isang akda ni Padre Modesto de Castro na binubuo ng palitan ng liham ng dalawang magkapatid.

A. Urbana at Feliza

B. Barlaan at Josaphat

C. Dasalan at Tocsohan

D. Indarapatra at Sulayman

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

7. Anong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nailikha bunga ng masidhing damdamin ng tao?

A. Bow-wow

B. Pooh-pooh

C. Ding-dong

D. Yoheho

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

8. “Nahulog ang bata!” Anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang pangungusap na ito?

A. padamdam

B. pasalaysay

C. payak

D. tambalan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

9. Sa ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang galaw, baliw, lamay, kahoy?

A. ponema

B. klaster

C. diptonggo

D. pares minimal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

10. Sa kasaysayan ng ating panitikan, ang kinikilalang Gintong Panahon ng Panitikan ng Pilipinas ay ang panahon ng ______.

A. Amerikano

B. Hapones

C. Kastila

D. Kontemporaryo

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

11. Alin sa mga sumusunod ay sadyang isinulat upang ibigkas sa harap ng madla?

A. anekdota

B. pabula

C. talambuhay

D. talumpati

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

12. Kararating lang ni tatay mula sa trabaho. Ano ang aspekto ng pandiwa sa pangungusap?

A. pangnnagdaan

B. pangkasalukuyan

C. panghinaharap

D. katatapos

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

13. Anong titulo sa panitikan ng Pilipinas ang ibinigay sa manunulat ng akdang pinamagatang “Isang Dipang Langit”?

A. Makata ng Pag-ibig

B. Makata ng Manggagawa

C. Makata ng Masa

D. Ama ng Wikang Pambansa

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

14. Siya ay kilala bilang ang “dakilang mananalumpati” ng kilusang propaganda.

A. Graciano Lopez Jaena

B. Jose Rizal

C. Marcelo H. Del Pilar

D. Gregorio Del Pilar

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

15. Sa pananaliksik, saang kabanata matatagpuan ang mga kaugnay na pagaaral at literatura?

A. Kabanata I

B. Kabanata II

C. Kabanata III

D. Kabanata IV

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

16. Isang mahabang tulang pasalaysay tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan na may pambihirang katangian.

A. epiko

B. pabula

C. parabula

D. dalit

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

17.Alin sa mga sumusunod ang HINDI epiko ng Mindanao?

A. Bantugan

B. Bidasari

C. Maragtas

D. Indarapatra at Sulayman

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

18. Sino ang may-akda ng Fray Botod?

A. Jose Garcia Villa

B. Graciano Lopez Jaena

C. Marcelo del Pilar

D. Jose Rizal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

19. Isang Pilipinong manunulat na tanyag sa kanyang sagisag-panulat na Dimasilaw.

A. Jose dela Cruz

B. Anotonio Luna

C. Jose Corazon de Jesus

D. Emilio Jacinto

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

20. Isang tulang maromansa na kung saan nakaharap sa mga pakikipagsapalaran ang mga tauhan at hango sa tunay na buhay.

A. Moro-moro

B. Epiko

C. Awit

D. Korido

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

21. Ang salitang “parak” ay nasa anong antas ng wika?

A. Jargon

B. Pidgin

C. Kolokyal

D. Balbal

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

22. Alin sa mga sumusunod na pangngalan ang HINDI tahas ?

A. pagkain

B. gamot

C. lapis

D. pag-asa

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

23. Alin sa mga sumusunod ay isang pangngalang palansak?

A. pag-ibig

B. Jose

C. bahay-kubo

D. buwig

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

24. Ang “pangarap” ay isang pangngalang _____.

A. pantangi

B. palansak

C. tahas

D. basal

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

25. Hangarin nitong makapagbigay nang wasto at epektibong pakikipag-ugnayan gamit ang mga sagisag pangwika?

A. talastasan

B. bokabularyo

C. talasanggunian

D. linggwistika

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

26. Nasa anong antas ng wika kabilang ang mga salitang tulad ng NASAN at PA’NO?

A. Pabalbal

B. Kolokyal

C. Panretorika

D. Pampanitikan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

27. Anong antas ng wika ang salitang DYAHI?

A. Jargon

B. Pidgin

C. Kolokyal

D. Balbal

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

28. Ang salitang “bana” ay halimbawa ng anong antas ng wika?

A. Sosyolek

B. Pabalbal

C. Lalawiganin

D. Idyolek

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

29.Anong uri ng pangungusap ang “Magandang araw po”?

A. Temporal

B. Pormulasyong Panlipunan

C. Sambitla

D. Pamanahon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

30. Ito ay isang uri ng morpema ayon sa kahulugan na may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nakakatayo ng mag-isa sapagkat may angkin itong kahulugan na hindi na nangangailangan ng iba pang morpema.

A. Morpemang Leksikal

B. Di-malayang Morpema

C. Malayang Morpema

D. Morpemang Pangkayarian

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

31. Anong sangay ng linggwistika ang nakatuon sa tamang pagsasaayos ng mga salita para makabuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng buong diwa?

A. Ortograpiya

B. Morpolohiya

C. Semantika

D. Sintaks

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

32. “Maraming Salamat.” Ito ay anong uri ng pangungusap?

A. Temporal

B. Pormulasyong Panlipunan

C. Sambitla

D. Pamanahon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

33. Isang dulog pampanitikan na kilala sa katawagan na reader-response theory.

A. impresyonisya

B. patalambuhay

C. antropolohiya

D. pansikolohiya

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

34. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang talumpati na kung saan maagang ipinaalam ang mga kalahok tungkol sa ano ang paksa ng talumpati?

A. may kahandaan

B. biglaang talumpati

C. impromptu

D. di-handa

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

35. Anong bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw at pangyayari?

A. pangngalan

B. panghalip

C. pang-uri

D. pandiwa

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

36. Si Ana ay mabagal na naglakad papunta sa altar. Anong bahagi ng pananalita ang sinalangguhitang salita?

A. pang-ukol

B. pang-abay

C. pang-uri

D. pandiwa

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

37. Si Fe ay masaya sa kanyang kaarawan. Ang salitang “masaya” ay isang ______.

A. pang-ukol

B. pang-abay

C. pang-uri

D. pandiwa

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

38. Si Fe ay masayang naghihintay sa kanyang ina. Paano ginamit ang salitang sinalangguhitan sa pangungusap?

A. pang-ukol

B. pang-abay

C. pang-uri

D. pandiwa

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

39. “Tanghali na.” Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa?

A. Temporal

B. Eksistensyal

C. Penomenal

D. Modal

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

40. Anong sangay ng linggwistika ang nakatuon sa pag-aaral ng kahulugan ng tunog o ponema?

A. Ortograpiya

B. Morpolohiya

C. Semantika

D. Ponolohiya

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

41. Sa pananaliksik, saang kabanata matatagpuan ang tungkol sa suliranin at ang kaligiran nito?

A. Kabanata I

B. Kabanata II

C. Kabanata III

D. Kabanata IV

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

42. Aling salita ang may diptonggo?

A. bawal

B. sibuyas

C. bahay

D. lahat ng nabanggit

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

43. Siya ay kilala sa kanyang sagisag panulat na Huseng Sisiw.

A. Julian Cruz Balmaceda

B. Jose Corazon de Jesus

C. Florentino Collantes

D. Jose dela Cruz

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

44. Ano ang pamagat ng ating pambansang awit?

A. Bayang Magiliw

B. Perlas ng Silanganan

C. Alab ng Puso

D. Lupang Hinirang

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

45. Nagpupuyos sa galit ang kanyang ina nang malaman nito ang pagbubulakbol sa klase.

A. inis na inis sa galit

B. nagbubuhos ng galit

C. na-ngingitngit sa galit

D. nakikimkim ng galit

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

46. “Kumakain ng prutas si Jherame”. Ibigay ang pokus ng pandiwa na nasa pangungusap.

A. ganapan

B. sanhi

C. tagaganap

D. tagatanggap

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

47. Hayun ang mga bata na masayang naglalaro. Ang salitang hayun ay isang _______.

A. pang-abay

B. pang-angkop

C. pangngalan

D. panghalip

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

48. “Pinagbakasyunan nina Jhera at Tonton ang Camotes”. Ano ang pokus ng pandiwa na nasa pangungusap?

A. ganapan

B. sanhi

C. tagaganap

D. tagatanggap

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

49. Alin sa mga salita sa ibaba ang nasa kayariang KPPKKPKPKP?

A. kasaysayan

B. heograpiya

C. katapangan

D. klastering

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

50. “Ipinagluto ng kanyang asawa si Jestoni”. Ano ang pokus ng pandiwa na nasa pangungusap?

A. ganapan

B. sanhi

C. tagaganap

D. tagatanggap

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status