You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 4 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 4 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 4 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 4 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 4 of the Series

MCQ in Filipino Part 3 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

151. Ito ay sinulat ni Harriet Stowe ng Estados Unidos na tumawag ng pansin sa kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng simulain ng demokrasya.

a. ang “Book of the Dead”

b. and “ Uncle Tom’s Cabin”

c. “Divina Comedia”

d. “Sa May Dakong Bukid”

e. “Quran”

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

152. Ito’y isang mahabang tulang pang – awit bilang handog sa iang dalagang may kaarawan. Kilala rin ito sa Katagalugan dahil sa pagpuputong ng koronang bulaklak sa dalaga.

a. Senakulo

b. Kurido

c. Ensilida

d. Ang Panuluyan

e. Ang Panubong

View Answer:

Answer: Option E

Explanation:

153. Isang uri ng tula na binubuo ng labindalawang pantig bawat taludtod sa isang saknong at inaawit ito ngang marahan. Pangunahing halimbawa ay ang “ Florante at Laura.”

a. Ang Tibag

b. Balagtasan

c. Awit

d. Dulaan

e. Kurido

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

154. Isa sa mga ito ang kilalang isa sa malimit banggitin bilang tungkod ng tulang Tagalog.

a. Inigo Ed. Regalado

b. Miguel de Cervantes

c. Virgilio S. Almario

d. Jose dela Cruz

e. Manuel Bautista

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

155. Sinulat ito ni Rizal na tumalakay sa mga suliraning panlipunan ng bayan.

a. El Filibusterismo

b. “Mi Ultimo Adios”

c. Noli Me Tangere

d. “Bayan Ko”

e. Ang Inang Bayan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

156. Ang may – akda ng kauna unahang aklat na nilimbag sa Pilipinas, ang “Doctrina Kristiana.”

a. Fr. Domingo de Nieva

b. Fr. Modesto de Castro

c. Fr. Miguel Bustamante

d. Fr. Jose Gomez

e. Fr. Miguel Cera

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

157. Isa sa mga it ay hindi kabilang sa ating matandang panitikan.

a. epiko

b. kuwentong – bayan

c. alamat

d. kantahing – bayan

e. moro – moro

View Answer:

Answer: Option E

Explanation:

158. Tinuturing na pinakamatandang epiko ng pilipinas.

a. “Si Malakas at Maganda”

b. “Alim”

c. “Iblalon”

d. “Biag ni Lam – Ang

e. “Bidasari”

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

159. Ang titik para sa “Himno Nacional Filipino” ay nilikha ni?

a. Jose Palma

b. Julian Balmaceda

c. Julian Felipe

d. Julian Panganiban

e. Julian Palma

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

160. Ang “Kodigo ni kalantiaw” ay naglalaman ng?

a. batas na dapat sundin ng mga mamamayan

b. pamantayan para maayos na pamumuhay

c. batas ng kagandahang asal

d. kasunduang pang – pangkalakalan

e. kasunduang pang – pulitikal

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

161. Ang akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila

a. dalit

b. panuluyan

c. senakulo

d. panubog

e. alay

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

162. Naglalaman ng mga butyl ng karunungang kinapapalooban ng mabuting payo hango sa tunay na karanasan ng ating mga ninuno.

a. bugtong

b. talinghaga

c. salawikain

d. palaisipan

e. pabula

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

163. Ang Katotohanan inihayag sa awiting “Florante at Laura” ni Balagtas.

a. kahirapan sa buhay

b. katiwalian ng mga Kastila

c. pag – iibigan ng mga magka – ibang lahi

d. buhay pangangalakal noon panahon ng Kastila

e. paraan ng pamumuhay

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

164. Dahilan kong bakit nagging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino ssa magasing “liwayway” nuong panahon ng Hapon.

a. malaya silang sumulat

b. Walang takot silang sumulat

c. nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika

d. mapayapa ang panahon

e. paraan ng pamumuhay

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

165. Ang “Urbana at Felisa” na isinulat ni Modesto de Castro, ay naglalaman ng magagandang asal ng mga Pilipino tungkol sa

a. pakikipagkapwa, paggalang sa magulang at pagkilala sa Diyos

b. magandang relasyon ng makakapatid

c. pagtupad ng tungkulin sa bayan

d. pagharap sa pagsubok sa buhay

e. pagkilala sa karapatan ng kapwa

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

166. Ano ang kahulugan na nais iparating ng talatang ito hango sa “Sa Bagong Paraiso” ni Efren Abueg?” At ang pamumulaklak at pamumunga ng manga, santol, sinegwelas at ng iba pang punungkahoy o halaman sa loobang iyon ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo at muling sinibulan ng bagong supling.”

a. Napakaganda ng mga tanawin sa lalawigan

b. Panahon ng tag – araw

c. Patuloy ang paglipas ng panahon

d. Malulusog ang pananim sa lalawigan

e. Mas masarap manirahan sa lalawigan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

167. Ano ang nais iparating ni Jose Rizal sa talatang ito hango sa kanyang “Noli Me Tangere”;”Mamatay akong di – man Nakita ang mangingining na pagbubukang – liwayway sa aking Inang Bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.”

a. pagkawala ng pag-asa dahil sa mga nangyari sa bayan

b. pag-asa sa kalayaan at paggunita sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan

c. pagpapa-walang halaga sa paghihirap ng mga bayani.

d. malawakang kalungkutan nadarama sa pagkawala ng pag asa

e. taong bayan na dumaranas ng kalupitan at karahasan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

168. Karaniwang tauhan ng akdang ito ay mga hayop na ang layunin ay ipa-alam ang mga kaugaliang dapat pamarisan.

a. tugmaan

b. alamat

c. pabula

d. parabula

e. kwentong bayan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

169. Sa mga saknong na ito hango sa “Florante at Laura” ni Balagtas, ano ang kahulugan nito? “Katiwala ako’t ang inyong kariktan;

Kapilas ng langit, anaki’y matibay;

Tapat ang puso mo’t di-nagunamgunam;

Na ang paglililo’y nasa kagandahan”

a. Ang kagandahan ay maaaring makalinlang ng tao

b. Maaring pagtakpan ng kagandahan ang isang kataksilan

c. Pisikal na kagandahan ay maaring magpahiwatig rin ng kagandahang asal

d. Kagandahan ay maari ring maging batayan ng pagtitiwala sa katapan ng tao

e. Sadyang mapaglinlang ang kagandahan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

170. Anong ayos ng pantig and ginagamit sa salitang “daigdig”?

a. KPPKKPK

b. KKPKPPK

c. KPPPKPP

d. LLPPKPP

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

171. “ Lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang _______. Mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana:

a. Nadala

b. Dinala

c. Ipinadala

d. Padala

e. Padadala

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

172. “Walang dapat sisihin sa nangyari kundi siya,” Ano ang ayos ng pangungusap?

a. di – karaniwan

b. karaniwan

c. payak

d. walang paksa

e. ganapan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

173. Piliin ang mga sumusunod and pinakatamang pangungusap.

a. Nahuli akong pumasok sa dahilanang nasira ang sasakyan

b. Nasira ang sasakyan kaya nahuli ako sa pagpasok

c. Nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok

d. Nahuli ako sa pagpasok kasi nasira ang sasakyan ko

e. Nahuli sa pagpasok ko dahil nasira ang sasakyan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

174. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap.

a. Ang nanalo bilang Bb. Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor.

b. Ang nanalong Bb. Pilipinas Universe ay siyang anak ng actor

c. Anak ng isang actor ang nanalong Bb. Pilipinas Universe.

d. Bb. Pilipinas Universe na anak ng isang actor ang nanalo

e. Anak ng isang actor ang siyang nanalo ng Bb. Pilipinas Universe.

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

175. Si Lope K. Santos ay tinuguriang “ ___________” sa dahilang siya ang kauna – unahang sumulat ng Balarila ng Wikang Pambansa na batay sa tagalog.

a. Ama ng Balarilang Pilipino

b. Ama ng Wikang Pambansa

c. Ama ng Wikang Pilipino

d. Ama ng Panitikang Pilipino

e. Ama ng Dalubhasang Pilipino

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

176. Ang sagisag na panulat ni Andress Bonifacio.

a. Anak – Bayan

b. Anak – Pawis

c. Anak – Dalita

d. Taga – Ilog

e. Husing Sisiw

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

177. Sagisag na hindi kailanman ginamit ni Marcelo H. del Pilar sa pagsulat.

a. Kinting Kulirat

b. Dolores Manapat

c. Piping Dilat

d. Basang Sisiw

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

178. “Kasingganda ni Teresita and nanalong Bb. San Luis,” Ayon kay Mayor Santos.

a. Magkatulad

b. Pamilang

c. Di – magkatulad

d. Katamtaman

e. Panukdulan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

179. Isang balangkas ng mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na dapat isagawa para isakatuparan ang mga layunin nito at matamo ang nais mangyari.

a. modyul sa pagtuturo

b. banhay ng pagtuturo

c. “table of specification”

d. Batayan

e. Silabus

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

180. Ang pinaka gamiting paraan sa pagsusulit ng sanhi at bunga.

a. completion test

b. true or false

c. matching type

d. multiple choice

e. recognition test

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

181. Ang dapat maging panuto ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag – aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap.

a. Paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap

b. Pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap.

c. Pag – ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap

d. Pag – ayos sa mga lipon ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap

e. Alamin ang buod upang makamit ng mga salitang angkop sa pangungusap

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

182. Aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskyunaryo, ensayklopedya at iba pa.

a. batayang aklat

b. modyul

c. larawang aklat

d. sanggunihang aklat

e. sanayang aklat

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

183. Ang istruktura sa pagsusulat ng balita na tinatawag na “inverted pyramid”

a. maikling kuwento

b. lathalain

c. tula

d. sanaysay

e. kapsyon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

184. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod: Hinggil sa patubig; ang mga tumayo; matalino’t masipag; sa gulang na walo

a. Sugnay na di – makapag – iisa

b. Pahayag

c. parirala

d. di – karaniwan

e. panaguri

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

185. Ang “madamdaming mananalaysay” ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan.

a. Teodoro A. Agoncillo

b. Aniceto F. Silvestre

c. Manuel Principe Bautista

d. Rafael Palma

e. Jose M. Zaide

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

186. Kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. “Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng pinagbuhusan ng husay sa pagtahi.

a. pinagdaluyan

b. winagayway

c. pinaglaanan

d. nasilayan

e. pinagtapunan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

187. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, pulitika.

a. diskyunaryo

b. pahayagan

c. atlas

d. almanac

e. ensayklopedia

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

188. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan?

a. Ang mga tatak Pinoy ay tagos sa buto ng bawat Pilipino

b. Ang pasalubong ay paraan ng pagpaabot ng saya at pasasalamat din.

c. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay ng di nag – iiba.

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

189. Piliin ang gawi ng pagsasalita: “ Hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan”

a. paghula

b. paghingi ng paumanhin

c. pagsagot

d. pag-uutos

e. pagtatanong

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

190. Tinaguriang “ Ama ng Wikang Pambansa.”

a. Manuel L. Quezon

b. Marcelo H. del Pilar

c. Jose Dela Cruz

d. Alejandro Abadilla

e. Severino Reyes

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

191. “ Ikaw ay pangarap sa buhay ko”

a. metapora

b. sinikdoke

c. iperbole

d. simile

e. personipikasyon

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

192. “Para silang mga maaming kordero sa gitna ng mga gutom na leon”

a. sinikdoke

b. simile

c. iperbole

d. metapora

e. onomatopeya

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

193. “Tandaan ninyo: malibangmahulog sa lupa ang butyl ng trigo at mamatay, mananatili itong nag – iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga ng marami.”

a. sinidoke

b. iperbole

c. metapora

d. onomatopeya

e. simile

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

194. Paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na naguugnay sa bagay na binabanggit.

a. sinikdoke

b. iperbole

c. metapora

d. onomatopeya

e. simile

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

195. “ Sa galit ay sinindihan ang kanyang bahay”

a. metonimya

b. metapora

c. sinikdoke

d. onomatopeya

e. simile

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

196. Anong uri ng panitikan and tinutukoy sa talatang ito?

“Maganda’t maaliwalas ang daigdig na ginagalawan ko ngayon. Madalas ko tuloy ipinagpapasalamat sa Diyos and biyayang ipinagkaloob niya sa akin.”

a. tula

b. kuwento

c. sanaysay

d. alamat

e. anekdota

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

197. “ Kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat. Magbanat ng buto at magpakatatag, Ang taong masipag, hiyas amg katapat. “Ano ang nais ipahayag ng saknong na ito?

a. katapatan

b. kasipagan

c. kabutihan

d. kalusugan

e. kasaganaan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

198. Mahusay umawit si Jose, ____________ ay lagi siyang nagsasanay umawit.

a. datapwat

b. bagamat

c. palibhasa

d. ngunit

e. dahil siya

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

199. Makakarating ka agad sa inyong patutunguhan kung maglalakad ka _________

a. nang mabilis

b. ng mabilis

c. nang maaga

d. ng unti – unti

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

200. “ Ang gawang Mabuti ay pinagpala, may kaparusahan ang gawang masama, Kung ang pagsisikap at may pagtitiyaga, ang lahat ng tao’y di mananalanta. Ito ay nagsasaad ng:

a. pagtitipid

b. katapatan

c. pagkamatapat

d. pagsisikap at pagtitiyaga

e. kasaganaan at karangyaan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status