You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 7 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 7 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 7 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 7 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 7 of the Series

MCQ in Filipino Part 6 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

301. Alin sa mga sumusnod ang tungkulin ng pahayag pangkampus?

I. maging tagapagturo

II. maging tagapaglahad ng mga kuro-kuro na maaaring magsilbing daan sa pag-unlad

III. Maging talaan sa mga mahahalagang pangyayari o Gawain sa paaralan

IV. maghatid ng impormasyon

A. I at II lamang

B. III at IV lamang

C. I, II at III

D. I,II,IIIat IV

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

302. Alin sa mga sumusunod ang may tamang paghahambing sa pagkakatulad at pag kakaiba ng tatalong bahagi ng pahayagan.

BLG ASPEKTO BALITA EDITORYAL LATHALAIN
1 KATUTURAN Ulat sa isang pangyayari Sansaysay batay sa tunay na pangyayari Opinion sa isang pangyayari
2 LAYUNIN Magbigay kabatiran sa isang pangyayari Manlibang o pumukaw damdamin Magbigay ng opinion o interpretasyon sa isyu
3 BALANGKAS/ANYO Baligtad na pyramide Ayos piramide Ayos piramide
4 HABA mahaba Tama lamang Maaring maikli o mahaba

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

303. Anong literal device ang ginagamit sa isang lathalain upang maging ganap ang kabisaan nito?

A. Literari

B. journalistic

C. argumentative

D. prosedyunal

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

304. Tukuyin kung saang bahaggib pahayag pangkampus matatagpuan ang mga sumusunod na bahagi.

A. Pangmukhang pahina-nameplate, banner head banner news, pamatnubay o lead klitse (cut, kurapsyon, oveline, kiker, masthead

B. Pahina ng pangulong tudling – polya, falg, caricature, editorial liner, liham sa patnugot

C. Pahinang pangpalaksan o isports – balitang pampalakasan tudlign pampalakasan lathalaing pampalakasan, crosswords puzzle

D. pahinang pampanitikan –maikling katha, tula, pangulo tudling suring pelikula sanaysay.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

305. Basahin ang mga sumusunod na balita at tukuyin ang ginamit na uri ng pamatnubay Resulta ng LET inilabas na Inilabas na ng Philipines Regulation Commision (PRC) ang resulta ng Licensure Examination for Teachers (LET) na kinuha noong Marso 29, 2015. Itinayang may kabuuang 27.42 bahagdan ang nakapasa ang nakaspasa mula sa elementarya, samantala 31.63 bahagdan naman ang mula sa sekondarya. Sa kasalukyan ay ihahanda ang gawaing seremonya ng panunumpa na kung saan ang petsa at lugar ay iaabiso na lamang ng nagsasabing ahensya kapag napagdesisyunan na.

A. kumbensyunal o kabuuang pamatnubay

B. panimulang pambalarilang pamatnubay

C. Di-kumbensyunal o makabagong pamatnubay

D. Pamatnubay na patakda

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

306. Pansinin at unawaing mabuti naturang halimbawa ng pamatnubay sa ibaba tukuyin ang uri nito.

Hala bira para sa UPCAS sa muling pagsungkit ng Regional Cup

A. Parody Lead

B. Epigram lead

C. Punch lead

D. Startler o Astonsiher Lead

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

307. Ito ay uri ng balita na nababatay sa tunay na pangyayari na gaya ng pagkakaayos ng kwento.

A. accident story

B. news feature

C. In-depth news

D. News brief

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

308. Alin sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng editorial na namumuna?

A. Pacquiao: sa pagbuklod ng lahing Pilipino

B. itaguyod ang K to 12: tugon laban sa Deskriminasyon sa Asya

C. Paglaganap ng AIDS: Paano Maiiwasan?

D. Trabaho sa ibang bansa: pera o pamliya?

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

309. Pag-ugnayin ang akda at ang karaniwang rehiyon nito.

A. Pananambitan : Bisaya

B. Pabanud : Pampanga

C. Badeng : Bikol

D. Paghidlawas |: Pangasinan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

310. Isang kwentong rehiyunal na sumasalim sa kahirapan ng buhay ng mga tao sa panahon ng digmaan.

A. Ang hunsoy (Cebu)

B. Si pingkaw

C. Si hadis (Tausug)

D. Isang hadis (bikol)

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

311. Ang pangunahing tauhan sa patulang akdang kapampangan na pinagamatang “Ang Baho ng Central “ na isang amang mangingsda na namatayan ng anak bunga ng kahirapan dahil sa patuloy na pagdumi ng dagat na pinagkukunan niya ng ikinabubuhay.

A. Berto

B. Delfin

C. Imo

D. Sendong

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

312. Isang akdang rehiyunal na tumutukoy sa mga dasal at kabutihang loob para sa buhay na walang hanggan kasama ang ilang panrelihiyong paniniwala ng Muslim

A. Agyu

B.Delfin

C. Imo

D. Sendong

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

313. Ayon sa akdang bikol na pinamagatang “Piyon” ni Honesto M. Pesino, jr. ano ang ipinanalangin at sinasambit ng piyon n asana lunurin ng tubig sa timba sa timba?

A. kasalanan

B. kasamaan

C. kahinaan

D. kahirapan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

314. Ayon sa kwentong Pangasinan na pinamagatang “Gayuma ni Lolo Simeon” ni Leornarda Carrera, nagamit ba ni Felino ang gayuma sa panunuyo sa pagsungkit sa puso ni Celia?

A. Oo, kaya’t sa huli sila’y nagging mag-asawa

B. Hindi, sapagkat binagabag siya ng kanyang konsensya

C. Oo, upang mapagtagumpaya niya ang kanyang pagkatorpe sa dalaga

D. Hindi, bagama’t pina ang binata hinggil ditto.

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

315. Ibigay ang mensaheng haid ng sumusund na pahiwatig mula sa akdang Cebuano na “Paalam na sa Pagakabata”

“Ang langit ay nasa tao, hinid nakikita, hindi nahihipo, hindi naabot.”

A. Ang langit ay lugar na tao na itinuturing na paraiso

B. Ang langit ay nasa puso ng isang tao, ang kabutihang loob, kapayapaan ng isip at kalinisan ng budhi ang kaganapan nito

C. Ang langit kailanman ay di makikita, mahihipo o maabot ng tao.

D. Ang langit ay inihanda para as tao at ito’y hindi makikita at maabot lalo na ng mga yaong hindi nararapat dito.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

316. Ibigay ang damdaming napapaloob sa sumusunod na kaisipang halaw sa kwentong “ Si pingkaw”.

……….. Sa tunggalian ng pamumuhay sa tamabakan, naroon ang isang taong handang tumapak sa ilong ng kanyang kapwa tao mabuhay lamang.

A. Pagkainggit

B. Pagkamakasarili

C. Pag-iimbot

D. Mapanghusga

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

317. Isang uri ng makabagong awit na kadalasan binibigkas nang patula ang bawat linya nito na magkakatugma sa saliw ng isang naangkop na tugtugin.

A. Acoustic

B. Rock music

C. Rap

D. Ballad

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

318. Naging popular sa kulturang Pilipino ang pagkahumaling sa mga bayaning may taglay na kakaibang kapangyarihan sa pagtanggol sa sanlibutan at inidolo ng baying tulad nina Capt. Barbel, Dyesebel, Gagambino at lastikman na mga kathang – isip ng malikot na guniguni ni Mars Ravelo. Sa anong unang komiks ito ang unang naiguhit at nabasa ng masa?

A. Aliwan

B. Klasik

C. Pilipino

D. Hiwaga

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

319. Si darna isang kathang-isip ay isang babaing tagapagtangol ng daigdig mula sa mga element ng kasamaang mula sa ibang planeta. Sa pagsasapelikula ng ng nasabing akdang pangkomiks, sino ang unang gumanap bilang darna?

A. Liza Moreno

B. Gina Pareño

C. Vilma Santos

D. Rosa Del Rosario

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

320. Ito ang may pinakamahabang soap opera o teleserye na nakahiligan ng mga Pilipino sa kani-kanilang tahanan sa kasaysayan ng telebisyon?

A. Pangako sa iyo

B. Mara Clara

C. Gulong ng palad

D. Yagit

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

321. Pinuntahan _____ mag-aaral ang maraming pook na naging bahagi ng kasaysayan.

A. ang

B. ng

C. nang

D. ni

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

322. Ipinakita ng anany kay Osang ang paglinis ng isda “tignan mong mabuit __________ ang paglilinis ng isda” ang sambit nya niya.

A. gayon

B. ganito

C. ganyan

D. ganoon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

323. Halika, kausapin natin ______ Charito at loida upang huwag mainip habang hinihintay ang ating kasama.

A. sina

B. si

C. nina

D. nina

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

324. Binasa ______ Nenita at Blesida ang mga aklat na ipinadala sa kanila ng kanilang ina tiya.

A. nila

B. kina

C. kila

D. nina

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

325. Ang sakahan ninyo at ang sa amin ay _______ subalit ang inaani naming palay ay _________.

A. magsinglaki:marami

B. kasinglaki: kasingdami

C. magsinlaki: hihgit na marami

D. malaki: marami

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

326. Halos ay _________ na dumating sa pagdiriwang kahapon sina Nita at Tenza.

A. magkasabay

B. magkakasabay

C. sabay-sabay

D. sinasabay

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

327. Bakit ka ba pawisang-pawisan? _________ mo ang pawis mo sa iyong mukha .

A. Pahirin

B. Pahiran

C. Pahidan

D. Ipahid

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

328. Ating _________ ang kanyang kakayahan sa pagsulat ng maikling katha.

A. isubok

B. subukin

C. subukan

D. masubok

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

329. Maraming pananim sa aming bakuran, _________ patola ampalaya at okra.

A. bukod sa

B. maliban sa

C. sa halip n

D. kaysa

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

330. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayri upang ang diwa ng talata.

1. Ibinalita ito sa kanyang ina

2. Nalaman niya ang resulta

3. Naghanda sila ng kaunting salu-salo

4. Tuwang tuwa sia sa pagkakapasa ni Ana

5. Nakapasas sa pagsusulat si Ana sa LET

A.5-2-1-4-3

B. 3-5-2-4-1

C. 2-5-1-4-3

D. 1-4-2-5-3

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

331. “Ang pangulo ng bansa ay nagtungo sa bansang Kora at siya ay nakapagkita sa embahada upang mapag-usapan ang solusyon hingil sa usaping pangkayapaan sa Pilipinas”

Tukuyin ang bilang ng sugay na makapag-iisa (SM) at di makapag-iisa (SDM)

A. 1SM +2 SDM

B. 2 SM + 1 SDM

C. 2 SM + 2 SDM

D. 3 SM + 1 SDM

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

332. Kpag ang isang tao ay nagpahayag ng kanyang tayo 0 paninindigan hinggil sa isang isyu gamit ang iba’t ibang batayan, ito ay nabibilang s pahayag na _________ .

A. paglalahad

B. pagsasalaysay

C. paglalarawan

D. pangangatuwiran

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

333.Kung balbal ang pinakamababang antas ng wika, itinuturng naman na pinkamataas ang ______ .

A. lalawigan

B. teknikal

C. kolokyal

D. pampanitikan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

334. Ang komunikasyon ay mabisa at mahalaga. Ang simulang magahangad na maigapang ang sarili sa lipunang ginagalawan ay gumagamit ng pinakabagong paraan ng komunikasyon.

A. Pagbibigay katuturan

B. Paglalarawan

C. Pagbibgay kahulugan

D. Pagtukoy

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

335. Ang pagbibigay ng panuto ay isang pinakpraktikal na anyo ng paglalahad. Alin sa mag sumusunod ang dapat taglayin ng isang panuto upang ito ay maging ganap na madaling maunawaan?

1. Tiyak            2. Payak         3. Maliwanag         4. Mahaba

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1, 2 at 3

D. Tambilang 1,2,3, at a4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

336. Isang anyo g pagpapahayag ng kaisipan at paglalahad ng ideya ang paggawa na paalala o islogan lalo na sa klase. Ang mga sumusunod ay ilang mga panuntunan maliban sa isa

A. Tiyakin maikli o may dalawang taludturan lamang

B. Gumamit ng mga salitang may malalim na kahulugan

C. Marapat na tama ang baybay o pagbabantas

D. Alamin kung tama ang kahulugan ipinahahatid

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

337. Ano ang mga dapat tandaan sa pagkuha ng tala sa isang panayam?

I. Ihanda ang mga kinakailangan kagamitan bago dumalosa sa isang panayam

II. Suriing mabuti ang mga tanong kung naayon o nauugnay sa gawaing panayam

III. Makinig nang mabuti upang maisulat ang mahahalagang kaisipan

IV. Ayusin ang mga kinuhang mahahalagang kaisipan

A. I, II at III

B. I, II at IV

C. II, III at IV

D. I, II, III at IV

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

338. Ang tanawig ito’y pangakaraniwan sa Pasigan ng Wakiki kung malaki ang dagat at nagngangalit ang alon. Isang isport ito ng mga taga HAWAII na sari-sarili lamang nila.(Halaw sa Aloha ni Deogracias A. Rosario ni Baello, et.al 2004)

A. talatang may paksang pangungusap na lantad

B. talatang may paksang pangungusap na di-lantad

C. Talatang walang pangungusap

D. talalatang amy maramihang paksang pangungusap

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

339. Ang talata ay lipon mga pangungusap na kailangan umiikkot sa isang kalahatang ideya at may paksang pangungusap na nagsisilbing patnubay sa pagbuo ng kasunod na pangungusap. Anong katangian ito ng talata?

A. Kaugnayan

B. Katuturan

C. Kabuuan

D. Kaisahan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

340. Pansinin ang mg sumusunod na pangungusap at tukuyin ang cohesive device na ginamit. Siya ang nagluto ng kanyang pagkain at siya ang naglalaba ng kanyang damit (Halaw sa Ang Kura at Agwador ni Rogelio K. Sikat sa Baello et.all 2004)

A. Anapora

B. Katapora

C, Denotasyon

D. Konotasyon

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

341. Sa awiting “Annie Batumbakal” na pinasikat ng grupong Hotdogs, isinasaad na si Annie ay taga ________ .

A. Recto

B. Frisco

C. Mabini

D. Paco

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

342. Ito ay pelikulang pinagbidahan ni Nora Aunor bilang Corazon dela Cruz na ipinalabas noong 1976 unang pelikula na may elementong pagbatikos sa pamamalagi ng base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas na humakot ng halos limang karangalan sa ika-25 Famas Award.

A. Himala

B. Bulaklak ng City Jail

C. Minsan may isang guro isang Gamu-gamo

D. Tatlong taong walang Diyos

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

343. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng sanaysay bilang akdang pampanitikan?

I. Ito’y higit na personal

II. Isa itong pagtatangka a pagsisikap na matalakay ang isang aspeto ng paksa.

III. Malaya ito sa pagpili ng anyo o pormang nais gamitin

IV. Nakakahikayat ito kahit na nasa anyong paglalahad

A. I at II lamang

B. III at IV lamang

C. I,II at III

D. I,II,III at IV

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

344. Basahing mabuti ang isang talatang halaw sa “ Pagsilang: Pag-iisa” ni B.S medina. Pansinin at tukuyin ang estilo ng simula nito.

Iniluwal ka siang umaga sa silid ng iyong ina- madilim, maliwanag, aywan mo pagkat may bahid pa ng karimlan ang paningin at ikaw ay pumalaot sa isang paghihintay hanggang sa Makita mo an gang iyong daigidig – hiwalay sa Ina.

A. Paggamit ng siniping pahayag

B. Paggamit ng isang pambungad na salaysay

C. Paggamit ng salita o dayalogo

D. Paggamit ng pangungusap

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

345. Ano ang ipinapahiwatig ng bahagi ng sanaysay?

A. Ang tunog bilang hudyat ng pag-unlad

B. Ang pagtayo ng isang gusali

C. Ang ingay ng syudad bunga ng pag-unlad

D. Isang pagpupugay sa mga inhinyero at manggagawa tungo sa pag unlad

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

346. Paano inilahad ang bahagi ng sanaysay?

A. Tiyak patungo sa pasaklaw

B. Pasaklaw patungo sa tiyak

C. Payak patungo sa masilmout

D. Di gaanong mahalaga patungo sa lalong mahalaga

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

347. Kapag ang talumpati ay gumamit ng isang anekdota bilang pamukaw-sigla na binibigkas nang buong sigla, Masaya at bakas na mukha, buhay na tinig at madulas na pagsasalita ito ay malinaw na nagpapamalas ng _______ .

A. Talumpating nagbibigay kabatiran

B. talumpating nagbibigay galang

C. Talumpating naglilibang

D. Talumpating naghihikayat

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

348. Kung ikaw ay bubuo ng rubric o batayan sa pagmamarka o paghatol ng isang talumpatian alin sa mga sumusunod na pamantayan ang bibigyan mo ng pinakamataas na bahagdan?

A. Paglalahad (pagtalakay sa paksa, pagkakasunod-sunod ng diwa, linaw ng pagpahayag, kahusayan sa pagsasaulo)

B. Tinig (lakas, tagingting, kaangkupan sa diwa at damdamin)

C. Hikayat (pang-akit sa madla)

D. Kakayahan sa pagtatalumpati (tindig, bigkas, kilos, pagsasaulo.)

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

349. Talumpating madalas napapakinggan sa panahon ng halalan ay tinawag na ______.

A. talumpati ng pasasalamat

B. talumpatio ng paghahandog

C. Talumpati ng pagmumungkahi

D. talumpati ng pagpapakilala

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

350. Alin sa mga sumusunod ang dapat taglayin ng isang mabuting talumpati?

I. ang mananalumpati ay dapat taglayin ng isang mabuting talumpati?

II. Sa pag-akyat sa entablado, ang mananalumpati ay dapat lumakad nang masigla at may tiwala sa sarili

III. Maaring gumamit ng pagkumpas ang mananalumpati upang maihatid sa mga nakikinig ang isang kaisipan o damdamin

IV. Dapat ang mananalumpati ay higit na nakatuon sa talumpati kaysa sa tagapagpakinig

A. I at II lamang

B. III at IV lamang

C. I, II at III

D. I,II,III at IV

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status