adplus-dvertising

MCQ in General Education Part 16 | Licensure Exam for Teachers 2021

(Last Updated On: May 1, 2021)

MCQ in General Education Part 16 | Licensure Exam for Teachers 2021

This is the LET Reviewer 2021, Multiple Choice Questions in General Education part 16 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • ENGLISH (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication ,Philippine Literature, Master Works of the World)
  • FILIPINO (Komunikasyon sa Akademikong Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • MATHEMATICS (Fundamentals of Math, Plane Geometry, Elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • SCIENCE (Biological Science -General Biology; Physical Science- with Earth Science)
  • SOCIAL SCIENCES (Philippine Government New Constitution with Human Rights; Philippine History; Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform; Society, Culture with Family Planning; Rizal and Other Heroes; Philosophy of Man; Arts; General Psychology; Information and Communication Technology)

Continue Practice Exam Test Questions Part 16 of the Series

MCQ in General Education Part 15 | Licensure Exam for Teachers 2021

Choose the letter of the best answer in each questions.

751.  The report from congress registered rejection on the proposed bill. This means _____.

a.  Some changed parties

b.  Some favored the leadership

c.  Some proved their lack of cooperation

d.  The majority failed to get the group support

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

752.  How is life portrayed in these lines? “Life is but a walking shadow, a pun player struts and frets … And is heard no more.”

a.  Life is passing

b.  Life goes by stages

c. There is eternity

d. Life has its end

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

753.  Ang Kagawaran ng Pang-ibang bansa ay gulong-gulo kapag may giyera sa ibang bansa. Ano and unang ginagampanan ng Ambassador sa Kuwait

a.  Alamin and mga tirahan ng mga Pilipino sa bayang iyon.

b.  Ipunin ang mga maykaya at ipalipad pauwi

c.  Bayaang magsipag-uwian sa sariling sikap ang bawat isa

d.  Bilangin ang mga lalaki

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

754.  Nang pumutok and bulking Mayon, ang mga tao’y ______ sa ibang bayan

a.  Nasipaghanda

b.  Nasipagtago

c. nagsilikas

d. nagsipagtakbo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

755.  May naaksidenteng limang taong bata sa lansangan. Sino ang unang sisihin sa pangyayari?

a.  ang sasakyan na walang preno

b.  ang pabayang magulang

c.  Ang pulis na wala sa kanto

d.  Ang tsuper na mabilis magpatakbo

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

756.  Noong kaarawan ng Pangulong Arroyo, ano ang ginawa ng mga sasakyan?

a.  nakipag-ugnay sa MMDA

b.  nagsi-aklas

c.  nagbara sa daan

d.  nagbigay ng libreng sakay

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

757.  Anong hukuman ang siyang _____ ng kasong kurapsyon

a.  Court of appeals –manglilitis

b.  Ombudsman-tagapaglitis

c.  Sandigang bayan- naglilitis

d.  Korte Suprema-maglilitis

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

758.  Ano ang ginagawa sa Kuwait kung araw ng kalayaan?

a.  Nagpupugay sa bandila at nagaalay ng bulaklak sa mga bayani

b.  Nagsisipag talastasan ng kahulugan ng araw

c.  Nagsisipag-awit at sayaw

d.  Nagwawagayway ng bandila

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

759.  Ako’y nangangakong matatapos sa isang karera. Siya’y kasama sa ______.

a.  Ospital sa panganganak ng asawa

b.  Gustong magsuot ng toga isang araw

c.  Isang rally sa EDSA

d.  Siya’y hawak and malamig na bakal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

760.  Nagulat ang mga Amerikano noong _______ ang mga Hapon sa Pearl Harbor

a.  Dadating

b.  Magsidating

c. nagsidating

d. dumating

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

761.  Ano ang isang bagay na di dapat kasangkutan ng isang kagawad ng gobyeno?

a.  magtrabaho habang may sahod

b.  Dapat mamahagi ng pera para sa isang kandidato

c.  Di dapat mamulitika

d.  Dapat magsikap yumaman

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

762.  Kong minsan ang mga Asiano ay nagkakantinihan. Alin and mas malapit na wika sa Pilipino?

a.  Japan

b. Malaysia

c. Latin

d. Intsik

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

763.  Ang sarzuela noong panahon ng kastila ay dinaanan sa

a.  pamamagitan ng Latin at Kastila

b.  pamamagitan ng halong Tagalog at Kastila

c.  pamamagitan ng Kastila

d.  pamamagitan ng salita ng isang bayan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

764.  May isang professor sa chemistry and ibig na matuo and mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo sa Pilipino. Ano ang pinakang-kapunapuna sa klase niya.

a.  Sand salitang teknikal ay kanyang binago

b.  Ang salitang teknikal ay kanyang ginamit

c.  Lahat ay Pilipino

d.  Taglish ang pagtuturo niya

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

765.  Maraming uri ng Piilipino ngunit ang katangap-tangap ay ang ______.

a.  ayon sa panitikan

b.  puno ng salitang hiram

c.  ang tuwirang Pilipino sa kabuuang wika

d.  taglish

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

766.  Alin ang ginagawa kung Biyernes Santo?

a.  Pitong pangunahing salita

b.  Sampung utos ng Diyos

c.  Sinakulo

d.  Pasyon sa bayan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

767.  Ang maggagawa ay di-sangayon sa maliit na pagtaas ng sahopd. Alin ang ginagawa nilang pahiwati?

a.  Nasipag-aklas sa trabaho

b.  Di pumasok

c.  Sumulat ng open letter

d.  Sinabotahe ang tangapan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

768.  “ Ang laki sa layaw, karaniwang hubad”. Ayon kay Balagtas kaya

a.  ang mga bata nakapagtapos sa pag-aaral

b.  angmga bata ay lagging magagalang

c.  ang babae ay nag-aartista

d.  ang mga bata di sumusunod sa magulang

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

769.  Alam niya ang lahat ngunit di niya ginawa ang sabi nya

a.  Padre Damaso

b.  Paciano

c. Pilosopo Tasyo

d. Maria Clara

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

770.  Sa isang kanto may babala: “ Hiwalayan ang natutunaw at di natutunaw na basura. “ alin ditto ang tama?

a.  may pera sa basura

b.  isang lalagyan para sa lahat

c.  Ang gulay, isda at saging maaring isang basurahan

d.  Ang plastik, papel at bote maaaring isama sa gulay

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

771.  Laging naalaala ang wika ni Rizal na mamamatay siya sa _______.

a.  Bukang-liwayway

b.  Takip-silim

c. Hating-gabi

d. Madaling arwa

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

772.  “ Darating ka ba? Talaga ba? Tanong ng isang kasintahan. Alin kaya ang wastong sagot?

a.  “ bakit makulit ka?”

b.  “ Oo, mag-antay ka lang.”

c.  “ Oo naman.”

d.  “ Di kaba naniniwala? Basta.”

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

773.  Ang hiling ng namatay na artista ay siay’s ilibingsa takip silim. Anong oras iyon?

a.  madaling araw

b.  sa pagitan ng alas singko at alas sais ng hapon

c.  ika-anim ng umaga

d.  ika-walo ng gabi

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

774.  Nabigo siya sa kanyang pngarap, ngayon siya’y.

a.  Palikaw

b.  di nakikinig sa lahat

c. nasa lansangan

d. basing sisiw

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

775.  “ Bago ako sumonod, ikaw muna, “ ang tugon ng isang kagawad. Ito’y

a.  pagbabala ng isang welga

b.  tugon ng walang tiwala

c.  pagkutya sa lider

d.  isang halimbawa ng tamad

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

776.  “ Ang karapatan mo, ipaglaban mo.” Ano ang ibig sabihin nito?

a.  Ipagtanggol ka ng abogado

b.  Alamin mo ang karapatang pantao

c.  Alamin mo ang karapatan ng amerikano

d.  Tawagin mo ang pulis

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

777.  Si M.H. Del Pilar ay tagasunod ni Rizal sa larangan ng __________ .

a.  Panggagamot

b.  baril

c. simbahan

d. pagsusulat

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

778.  “ Sa ika-30 ng agosto ay isang piyesta opisyal at walang pasok sa lahat ng antas kaya ______.

a.  and papasok ay babayaran ng matino

b.  ay papasok tataas ang sweldo

c.  ang papasok ay itataas  ang ranggo

d.  and di pumasok kakaltasan ng sweldo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

779.  Si Ninoy Aquino ay bumalik sa Pilipinas. Ayon sa kanya

a.  di dapat buhayin and mga Pilipino

b.  ang kamatayan ko para sa pamilya  lang

c.  dapat bang magpakamatay dahil lang sa Pilipino

d.  and lahing Pilipino higit sa lahat ay dapat ipaglaban hanggang kamatayan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

780.  “ Ito’y bunga ng aking pawis, “ sabi ni Gina. Ano ang mensahe niya?

a.  Nagtiyaga siya makapagpundar ng gamit

b.  Nagpakabait siya

c.  Nagsarili siya ng hanapbuhay

d.  Pinapawisan siya sa gawain

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

781.  Give the value of N in 26 2/28  + 22 ½ =N

a.  –48 2/3

b. 49 4/6

c. 48 1/3

d. 48 2/18

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

782.  A playground occupied 1/5 of an empty field for a basketball and baseball areas. The whole land is 1.5 hectares. How many square meters were left?

a.  12, 500

b. 11,000

c. 12,000

d. 13,000

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

783.  A farmer owned 302 hectares. He planted 1/3 of the area to coconuts. The rest were converted is 1.5 hectares. How many square meters were left?

a.  12,500

b. 11,000

c. 12,000

d. 13,000

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

784.  There are two pieces of cloth with 8 4/10 and 25 2/5 meters in length. Give the total length of the cloth.

a.  32 4/5 meters

b.  32 3/5 meters

c. 32 7/10 meters

d. 32 1/5 meters

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

785.  What is the LCM of these set of number (4,5,10)?

a.  4

b. 20

c. 10

d. 8

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

786.  Give the product of 102 multiplied by .05

a.  5.11

b. 5.1

c. 510

d. 51

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

787.  Give the LCM of these set of numbers (24,12,16)?

a.  96

b. 384

c. 98

d. 192

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

788.  There are 500 houses sold by a subdivision owner. Each recipient occupied 80 square meters each. How big was the whole area?

a.  4 ha

b. 14 ha

c. 10 ha

d. 5 ha

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

789.  Which of these numbers is divisible by 8?

a.  300

b. 900

c. 400

d. 9000

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

790.  Mr. Rich has a total asset of P 3.1 billion. He gave Jay P240 million, and Rico 1.2 billion. How much will the only daughter receive?

a.  P17 billion

b.  1,660 billion

c. 80 million

d. 1.7 billion

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

791.  A father died leaving 56 hectares. He had five children. What is the mother share when divided by court?

a.  4.6 ha

b. 5.6 ha

c. 28 ha

d. 9.33 ha

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

792.  Which I not the leap year in this set?

a.  2002

b. 2000

c. 2004

d. 2008

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

793.  In Australia each flock has 40 heads. There are total of 2,8000 heads. How many heads, How many flocks will farm have?

a.  70

b.100

c. 40

d. 60

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

794.  Give the ration of the 18 officers to the 12 insurgents

a.  2:5

b. 3:5

c. 2:3

d. 3:2

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

795.  Which of these are parts of equivalent ratios?

a.  16:28 and 36:63

b.  16:24 and 10:15

c. 27:45 and 48:72

d. 4:10 and 18:45

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

796.  Which of these are parts of equivalent ratios?

a.  7

b. 8

c. 6

d. 9

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

797.  Pedro sent P 48, 000 for 3 sides of his fence. How much will the remaining fence cost?

a.  P 16,000

b. P22,000

c. P20,000

d. P15,000

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

798.  Give the final percentage rate of commission gained by Johnny. He sold an engine for P 258,000. His commission was P 37,520 minus P 5,300 for transportation?

a.  14.13%

b. 12.48%

c.14.54%

d.12.05%

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

799.  The price of glassware was P 160.00 a set. After a day a price was raised by 10%. What was the final cost of the glassware?

a.  P176.00

b. P196.00

c. P166.00

d. P276.00

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

800.  If 47.5% of the 1,000 freshmen are girls, then the numbers of boys is

a.  50% greater than the girls

b.  875 all together

c.  not ascertained from the given

d.  25% greater than girls

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

Questions and Answers in General Education (LET 2021)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in General Education | LET 2021
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

DOWNLOAD PDF / PRINT
Print Friendly, PDF & Email
Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

Add Comment

PinoyBIX Engineering. © 2014-2021 All Rights Reserved | How to Donate? | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status