You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 12 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 12 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 12 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 12 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 12 of the Series

MCQ in Filipino Part 11 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

551. Sino ang sumulat ng nobelang panlipunang ito sa Kastila at may pamagat na Ninay?

A. Graciano Lopez-Jaena

B. Mariano Ponce

C. Pedro P. Paterno

D. Pascual Poblete

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

552. Sa tuwi kong makikita ang bangkang papel ay nagbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki. Isang batang gumawa ng tatlong malalaking bankang papel na hindi nya napapalutang kailanman.” Ano ang isinasagisag ng tatlong bankang papel?

A. mga bilihin

B. mga pangarap

C. mga palaruan

D. mga dadalhin

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

553. Alin sa mga akdang ito ang naghahangad na mapalaganap ang nasyonalismong Pilipino na isinulat ni Apolinario Mabini?

A. Kartilyang Katipunan

B. A Mi Madre

C. El Verdadero Decalogo

D. El Liberal

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

554. Anong panahon nasulat ang may diwang makabansa, disiplina at kamulatan sa pamamagitan ng panlipunang kaunlarang panlahat?

A. Liberasyon

B. Aktibismo

C. Kasalukuyan

D. Bagong Lipunan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

555. Sino ang kinikilalang mananalumpating nagtatag ng La Solidaridad at may- akda ng Fray Botod?

A. Graciano Lopez-Jaena

B. Jose Palma

C. Pedro Paterno

D. Mariano Ponce

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

556. Mula sa kung “anong bukambibig siyang laman ng dibdib” ay isang uri ng _____.

A. tula

B. bugtong

C. tugmaan

D. salawikain

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

557. Alin ang genre ng panitikan ng nagbibigay ng kuro-kuro, damdamin o opinyon sa mga bagay-bagay, tao o anumang nais pag-ukulan ng pansin?

A. Kwento

B. Sanaysay

C. Tula

D. Dula

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

558. Sino ang makatang bumuo ng mga tulang matatagpuan sa Mga Gintong Dahon at Sa Dakong Silangan na may taguring Batute sa panulaang Pilipino?

A. Jose Panganiban

B. Jose Garcia Villa

C. Jose dela Cruz

D. Jose Corazon de Jesus

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

559. Sino ang kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal?

A. Jose Gatmaitan

B. Apolinario Mabin

C. Andres Bonifacio

D. Jose Corazon de Jesus

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

560. Ang mga paring misyunero ang may-akda at unang nagsagawa ng mga pag-aaral sa wika na binubuo ng dalawang ito ay ang _______.

A. pangungusap at talasalitaan

B. balarila at talasalitaan

C. bokabularyo at palapantigan

D. pangungusap at talatinginan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

561. “Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa sariling lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala.” Ang saknong na ito ay buhat sa tulong _____.

A. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

B. Katapusang Hibik ng Pilipinas

C. Sa mga ka bataang Pilipino

D. Huling Paalam

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

562. Ang tinaguriang ama ng nobelang Tagalog ay si _____.

A. Deogracias Rosario

B. Lope K. Santos

C. Severino Reyes

D. Valeriano H. Peña

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

563. Ano ang pahayagang itinatag ni Marcelo H. del Pilar upang ilathala ang pagbatikos sa maling pamamahala ng mga Kastila?

A. El Resumen

B. La Solidaridad

C. El Porvenir

D. Diaryong Tagalog

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

564. Sino ang gumamit ng sagisag na Tikbalang, Nanding at Kalipulaki sa ating propagandista?

A. Andres Bonifacio

B. Emilio Jacinto

C. Antonio Luna

D. Mariano Ponce

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

565. Ang aklat na isinulat ni Modesto de Castro na patungkol sa kagandahang asal ay ang _____.

A. Doctrina Cristiana

B. Urbana at Feliza

C. Nuestra Señora del Rosario

D. Panubong

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

566. Ano ang sagisag panulat ng ginamit ni Benigno Ramos?

A. Dukha

B. Lotus

C. Fidel

D. Mithi

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

567. Sino ang makata, nobelista, kwentista, mandudula at mananalaysay sa panitikang Ilokano at kasama sa pangkat ng makabago?

A. Alejandro Abadilla

B. Leon Pichay

C. Eriberto Gumban

D. Pedro Bukaneg

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

568. Alin sa mga sumusunod sa unang aklat at itinuring na pangalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas?

A. Nuestra Señora de Paz

B. Nuestra Señora de Gui

C. Nuestra Señora de Pilar

D. Nuestra Señora del Rosario

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

569. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila’t sa salitang anghel sapagkat ang Poong maalam tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang saknong na ito ay nagpapahiwatig ng ____.

A. pagmamalaki sa wika

B. pagdaramdam sa wika

C. paghahangad

D. paghihinayang

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

570. Alin ang itinanghal na Pambansang Alagad ng Sining si Amado V. Hernandez dahil sa kanyang nobelang ito.

A. Panday

B. Luha ng Buwaya

C. Ibong Mandaragat

D. Bayang Malaya

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

571. Higit na magagamit ang paraang Story Grammar sa mga kwentong _____.

A. pangkauhan

B. pangkapaligiran

C. makabanghay

D. pangkaisipan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

572. Ibigay ang kahulugan ng “ILIBING SA LIMOT ang malungkot na pangyayari sa buhay.” Alin ito?

A. alalahanin

B. iwasan

C. sariwain

D. kalimutan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

573. Ibigay ang pukos ng pangungusap na ito. “Ikinaligaya ko ang pagdating mo.”

A. layon

B. lokatibo

C. sanhi

D. aktor

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

574. Batay sa patnubay ng Wikang Pilipino, alin ang nagpapakita ng wastong pagpapantig?

A. tuk-tole, eks-por-tas-yon

B. ma-a-ga; ka-pre

C. to-too; sob-re

D. kop-ya; eks-pe-ri-men-to

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

575. Saan nakauri ang mga sumusunod sa salita katulad ng website, cellphone, diskette at computer?

A. ligaw

B. hiram

C. likas

D. likha

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

576. Sa mga pangungusap na Panahon na upang MAGDILAT NA MATA at makisangkot sa mga usapin. Ano ang ibig ipahiwatig ng nasa malaking titik?

A. umiwas sa usapin

B. idilat ang mga mata

C. kalimutan ang isyu

D. magising sa katotohanan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

577. Ano ang kagamitan mong dapat gamitin kung nais mong matukoy ang layo ng iyong probinsya sa Bohol?

A. mapa

B. tsart

C. globo

D. grap

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

578. Ang mga pagpapaliwanag ng mga tuntuning pang gramatika sa tulong ng mga halimbawa ay pamaraang _____.

A. audio-lingual

B. cognitive code

C. tuwirang paraan

D. grammar translation

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

579. Alin sa mga ito ang pagtuturo ng sabay ng mga magkasamang gawain sa pakikinig, pagbasa at pagsulat?

A. tuwiran

B. komunikatibo

C. karanasang pangwika

D. grammar- salin

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

580. Sa maraming uri ng tukuyang pagsusulit, alin ang nakita ng mga palaaral na mabisang gamitin?

A. tama-mali

B. pasanaysay

C. pagpipilian

D. punan ang patlang

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

581. Ano ang katangian ng pagsusulit na nagnanais sukatin ang mga bagay na nais masukat?

A. baliditi

B.kahirapan

C. relayabiliti

D. praktikalidad

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

582. Alin ang pinagkukunan ng guro ng mga kompetensi na dapat matupad sa pagtuturo?

A. takdang aralin

B. lubusang pagkatuto

C. kompetensi sa pagkatuto

D. banghay aralin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

583. Ano ang katangian ng pagsusulit na ginagawa upang maging matagumpay at hindi gaanong nakakapagod at matipid gamitin?

A. baliditi

B. praktikalidad

C. back wash

D. relayabiliti

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

584. Ang film, film strip, slide, television projection media, tapes, records at radyo ay napapangkat sa tinatawag na kagamitang ito. Alin dito?

A. audio-visual aid

B. manwal na gamit

C. audio-visual

D. visual aid

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

585. Alin dito ang aklat na ginagamit ng guro na naka ayos sa masistemang paraan ng mga paksang-aralin na binubuo ng isang partikular na kaalaman para sa isang tiyak na aralin at antas?

A. workbuk

B. teksbuk

C. manwal

D. magasin

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

586. Upang masiguro na magkaroon ng mabuting aytem sa pagsusulit naghahanda ng higit na kailangang bilang at _____.

A. aytem pool

B. bahagdan

C. talahanayan

D. layuning pangkagawian

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

587. Alin dito ang pagsusulit na pasalaysay at pagsasalin na kadalasan ay binubuo lamang ng kaunting bilang ng tanong?

A. objective test

B. receptive test

C. productive test

D. subjective test

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

588. Alin dito ang isa sa dalawang uri ng pagsusulit na ginagawa ng guro sa silid-aralan?

A. tukuyan

B. tama-mali

C. pagkilala

D. cloze test

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

589. Aling aklat ang ginagamit ng guro na may teksto at mga gawaing pagsasanay ng mag-aaral kaugnay sa aralin na tinatalakay mula sa teksbuk?

A. batayang aklat

B. teksbuk

C. workbuk

D. karagdagan aklat

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

590. Ang mga kagamitan sa pagtuturo katulad ng cut-aways at mock-ups ay nakauri dito na kadalasan ay reprodaksyon ng tunay na bagay. Alin dito?

A. tsart

B. larawan

C. flash card

D. model

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

591. Sa kagamitang ito nakasama ang 2 dimensyonng tulad ng globo, ito ay _____.

A. kagamitang panlabas

B. kagamitang biswal

C. kagamitang awdyo

D. kagamitang pansilid

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

592. Anong uri ng kagamitan ang chalkboard, whiteboard, still picture at bulletin board?

A. namamasid

B. naririnig

C. namamasid at naririnig

D. limbag

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

593. Alin dito ang pagsusulit na pagpipilian na may higit sa apat na pagpipilian ng sagot?

A. pagpili ng tamang letra ng sagot

B. pagsunod-sunuri

C. punan ang patlang

D. pagtapat-tapatin

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

594. Ang mga sumusunod ay mga kabutihang natatamo sa mga kagamitang pampagtuturo. Alin ang hindi?

A. nakakaganyak sa kawilihang mag-aaral

B. nakapagbabahagi ang mga mag-aaral ng karanasan

C.nakatutulong sa pagpapaliwanag ng mga konsepto

D. ang pagkatuto ay pansamantala

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

595. Saan mo titingnan ang pahayag na “Binabati namin ang milyun-milyong masisipag na mga magsasaka at mangingisda na ang pang-araw-araw na gawain ay nag-aambag sa akmang nutrisyon ng kabuuang bansang Pilipino?

A. lathalain

B. pamamahayag

C. editorial

D. balita

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

596. Alin sa mga kagamitang ito ay itinuturing na mabisa sapagkat ang mag-aaral ay diretsong nakikita ang problema ng lipunan.

A. Community Environment

B. Community Aid

C. Community People

D. Community Resource

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

597. Tila hawak ni Danding sa palad ang lihim na tinatawag niya na pag-ibig. Naunawaan niya kung bakit ang pagpapatapon ay isang mabigat na parusa at kung bakit ang mga nawawalay na anak ay sasalungat sa bagyo makabalik lamang. Aling damdamin ang isinasaad dito?

A. Pagbabalik sa sariling bayan

B. Pag-alis sa sariling baryo

C. Pagdating sa tinubuang lupa

D. Pagmamahal sa sariling lupa

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

598. Sa taas ng mga bilihin ngayon kahit “kahig ka ng kahig ay wala pa ring maipon. Ano ang ibig sabihin nito?

A. hanap ng hanap

B. gastos ng gastos

C. bawasan ang bili

D. walang mabili

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

599. Saan matatagpuan ang:

Tuloy ang may baon

Ang wala’y sa silong.

A. alamat

B. duplo

C. mitolohiya

D. karagatan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

600. Ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas ay ang _____.

A. Doctrina Cristiana

B. Urbana at Feliza

C. Barlaan at Josaphat

D. Nuestra Señora del Rosario

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status